Tag - Mumbwa Mumbwa

Features

‘Mumbwa Mumbwa’ tag sheds off

ALVIN CHIINGA, Mumbwa
A FEW decades ago, a person visiting the capital Lusaka from Mumbwa town would be referred to as a ‘Mumbwa Mumbwa’, due to...

Facebook Feed

Ad1